Automobilul reprezintă unul dintre bunurile cele mai de preț ale unei familii, achiziționarea lui însemnând, de cele mai multe ori, un efort financiar substanțial. Din această cauză, este obligatoriu ca autoturismul să funcționeze ireproșabil o perioadă cât mai lungă. Pentru a se atinge acest deziderat, pe lângă reviziile periodice ce nu trebuie pierdute din vedere […]